OMT sjukgymnastik AB

OMT sjukgymnastik AB

Din sjukgymnast och fysioterapeut i Dalarna

Din sjukgymnast och fysioterapeut i Dalarna

Anders Larsson. Legitimerad sjukgymnast / fysioterapeut i Borlänge sedan 1986.

Vad kan OMT sjukgymnastik göra för dig

Jag lindrar dina besvär

Här hos Anders larsson OMT sjukgymnastik börjar alla besök med en sk anamnes. Detta är en slags sjukhistorik för att försöka kartlägga problemet. Sedan gör man en ortopedisk manuell undersökning för att komma fram till diagnos som underlag till lämplig behandling.

Jag kan även erbjuda akuta besök vid ex ryggskott och nackspärr. Jag är även ansluten till Landstingets taxesystem vilket innebär samma kostnad som besök hos vårdcentral. Ett besök kostar 150 kr samt stämpel i högkostnadskort. Om man har frikort från Landstinget är besöket utan kostnad.

Ansluten till Landstingets taxesystem
Samma kostnad som besök hos vårdcentral.
150 kr/besök samt stämpel i högkostnadskort
Har du frikort från Landstinget är besöket gratis

Vid behov av rehab finns möjligheten att få träna i Må Bättres välutrustade tränings lokal i Borlänge, 3 mån för 150 kr i månaden.

Behandlingar

Ledmobilisering

Rygg och ledmanipulation

Tvärfriktsionsmassage

Traktionsbehandling

Nervmobilisering

Mjukdelsmobilisering

Stretching och töjning

Akupunktur

Intramuscular Stimulering


Träning och rehab

Rehabiliterings träning – individanpassad successivt stegrad träning för läkning och återställande av funktion och tålighet

Hemträning – individanpassade hemträningsprogramför läkning och återställande av funktion och tålighet

Kroppsmedvetande övningar

Avspänningsövningar

Vad gör en fysioterapeut (sjukgymnast)?

Ortopediska fysioterapeuter är vårdens specialister på diagnostik och läkning av skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Vi ställer diagnos samt utreder funktionella orsaker till en skada eller sjukdoms uppkomst samt läker dessa genom icke kirurgiska eller primärt läkemedelsbaserade metoder. Fysioterapeuten använder olika manuella metoder, apparatbehandlingar, rehabträning samt information och instruktion av egenvård för att stimulera kroppens läkande processer i de olika vävnaderna. Detta omhändertagande återställer normal funktion och belastningstålighet på snabbt och tryggt sätt och oftast med flera positiva bieffekter. Ibland behövs ortopedkirurgiska, neurokirurgiska eller läkemedelsbaserade åtgärder och då hänvisar fysioterapeuten patienten vidare för detta.
Sjukgymnast i Borlänge - Falun Regionen

RING 0243 -188 40 , 070 -20 21 778

Följ Mig